ارسال

تداوم اعتصاب رانندگان تاکسی اسفراین


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

به گزارش منتشره، رانندگان تاکسی های عمومی متعلق به حمل و نقل همگانی شهرداری اسفراین برای چندمین روز متوالی، در اعتراض به مصوبه شورای ترافیک این شهرستان اعتصاب کردند.
بر پایه این گزارش، در جریان این اعتصاب که از روز دوشنبه هفته جاری تاکنون ادامه دارد، شهرداری اسفراین با حضور در جمع اعتصاب کنندگان اعلام کرد، "به طور موقت اجرای این مصوبه به تعویق خوهد افتاد و بناست تدبیری دیگر برای تحقق ساماندهی حمل و نقل همگانی در هسته مرکزی مورد توجه قرار گیرد." گفتنی است چندی پیش شورای ترافیک شهرستان اسفراین مصوبه ساماندهی حمل و نقل همگانی شهری را در دستورکار خود قرار داده بود که با اعتراض رانندگان تاکسی این شهر مواجه شد.

آخرین خبرهای ایران