ارسال

تحصن و اعتراض کشاورزان غرب اصفهان


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

به گزارش "اتحادیه آزاد کارگران ایران" شماری از کشاورزان غرب اصفهان در اعتراض به نبود آب کافی برای آبیاری باغات خود دست به تحصن و اعتراض زدند.
برپایه این گزارش، معترضان در اعتراض به عدم رهاسازی آب برای باغات که در اسفند ماه سال ۹۴ به آنها وعده داده شده بود در کنار سازمان آب منطقه‌یی اصفهان تحصن کردند. آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی خواستار رسیدگی مقامات به مشکلات آنان شدند.

آخرین خبرهای ایران