ارسال

اعدام دو زندانی در زندان اردبیل


2017-04-13- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۴

بنابه گزارش "هرانا" دستگاه قضایی رژیم در اردبیل، دو زندانی جوان را سحرگاه روز پنجشنبه به دارآویخت.
به ادعای مقامات قضایی رژیم، این دو زندانی به نامهای "سجاد رسولی" 26 ساله و " محمد محمدزاده" 32 ساله، پیشتر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بودند. در خبری دیگر آمده است که در همین روز دیوان عالی رژیم حکم اعدام یک زندانی را به اتهام "محاربه" تایید کرده است.

آخرین خبرهای ایران