ارسال

ادامه و گسترش اعتراضات کارگران پالایشگاه گاز بیدبلند


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹

به گزارش منتشره، صبح روز شنبه 19 فروردین ماه صدهاتن از کارگران پروژه گاز بیدبلند2 بهبهان، برای چندمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت استخدامیشان و نداشتن امنیت شغلی، دست به تجمع زدند.
این کارگران که بیش از 700 نفر می باشند با تجمع مقابل درب ورودی پالایشگاه خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود و همچنین عقد قرارداد مستقیم با کارگران این پالایشگاه شدند. گفتنی است بعد از اخراج 200 کارگر این پالایشگاه، سایر کارگران که اخراج را در کمین خود می دیدند، با تعطیلی کار و برپایی تجمع اعتراضی از فعالیت این پروژه جلوگیری کرده و خواستار تبدیل وضعیت کاری خود شدند. کارگران معترض می گویند تاکنون هیچکدام از مسئولین پالایشگاه حاضر به گفتگو با آنان نشده و این تجمع تا رسیدن به خواسته هایشان ادامه خواهد داشت.

آخرین خبرهای ایران