ارسال

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر


2017-04-15- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۶

جمعی از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر، ضمن حمایت از خواست های طبقه کارگر، خواستار همگانی کردن صدای زندانیان سیاسی شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، علاوه بر دیگر قطعنامه های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر که فریاد اعتراض هم طبقه ای های ما را علیه فقر، علیه تبعیض، علیه نابرابری و برای یک زندگی انسانی است و بدون شک امضای ما را نیز همراه دارد، امسال تصمیم گرفتیم که با خواست آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی به استقبال اول مه، روز جهانی کارگر برویم و صدای اعتراضمان را بلند کنیم.»

آخرین خبرهای ایران