ارسال

تجمع کارگران بازنشسته رنگین نخ


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

شماری از کارگران بازنشسته کارخانه "رنگین نخ" سمنان در اعتراض به بلاتکلیفی چندین ساله خود در دریافت مطالبات سنواتی و مزدیشان، صبح روز یکشنبه مقابل ساختمان فرمانداری و استانداری سمنان تجمع کردند.
گفته می‌شود که مراجعه این کارگران از زمان بازنشستگی آنها در شهریور ماه سال ۹۳ تاکنون بی‌نتیجه بوده است و به همین دلیل روز یکشنبه گروهی از آنها تصمیم گرفته‌اند تا برای پی گیری مطالباتشان مقابل ساختمان‌های فرمانداری و استانداری سمنان تجمع کنند. به گفته یکی از این معترضان، کارخانه رنگین نخ سمنان در حال حاضر تعطیل شده است اما تا پیش از این در بخشهای مختلف آن حدود ۵۵ کارگر رسمی و ۲۰ کارگر قراردادی مشغول کار بودند.به گفته وی کارگران بازنشسته رنگین نخ علارغم دریافت نکردن سنوات، حدود ۶ ماه مطالبات معوقه مزدی دارند که مربوط به زمان اشتغالشان می‌شود.

آخرین خبرهای ایران