ارسال

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری مس سرچشمه


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

کارگران پیمانکاری مس سرچشمه تجمع کردند به گزارش منتشره، روز شنبه جمعی از کارگران "تینکرهای خمیری کانی مس" از شرکت‌های پیمانکاری معدن مس سرچشمه تجمعی اعتراضی برای احقاق حقوق خود در زمینه تامین نیروی معدن مس سر چشمه برگزار کردند.
برپایه این گزارش، این کارگران از 5 سال پیش به صورت کارگر پیمانکاری در شرکت تینکرهای خمیری کانی مس متعلق به معدن مس سرچشمه مشغول به کار هستند و اکنون پس از گذشت این مدت، خواهان تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با معدن مس سرچشمه هستند. آنها همچنین از آنجایی که 5 سال است که در این شرکت پیمانکاری مشغوبل به کار هستند خواهان آن هستند که به کارگیری آنها در کارهای مربوط به معدن مس سرچشمه در اولویت باشد.

آخرین خبرهای ایران