ارسال

تجمع اعتراضی کارگران پارسیلون خرم آباد


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

به گزارش منتشره، روز شنبه 26 فروردین ماه جمعی از کارگران قراردادی کارخانه "پارسیلون" خرم آباد در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.
این کارگران که تعداد آنان 233 نفر بود با تجمع مقابل استانداری رژیم در لرستان خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار خود شدند. لازم به ذکر است که این کارگران حدود هشت سال است که هیچگونه عیدی، حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند.

آخرین خبرهای ایران