ارسال

تجمع اعتراضی شهروندان بوشهر


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

به گزارش منتشره، شمار زیادی از شهروندان ساکن بوشهر روز شنبه 26 فروردین ماه در اعتراض به تخریب یکی از پارک های این شهر دست به تجمع زدند.
برپایه این گزارش، معترضان با تجمع مقابل "پارک شهرداری" مانع از تخریب قسمتی از این پارک شدند. شهرداری با تخریب بخشی از این پارک قصد دارد دست به کار ساختمان سازی بزند. معترضان معتقدند این موضوع سبب می شود پارک، طبیعت زیبای خود را از دست بدهد. آنان همچنین طی نامه ایی به شورای شهر بوشهر خواستار رسیدگی به این مساله شدند.

آخرین خبرهای ایران