ارسال

جانباختن یک کارگر در تبریز


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" روز شنبه 26 فروردین ماه یک کارگر جوان بر اثر ریزش آوار در یک ساختمان در تبریز جان خود را از دست داد.
برپایه این گزارش به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار یک کارگر 30ساله در حین کار در یک ساختمان قدیمی واقع در منطقه "چایکنار" جنب شهرداری منطقه 8 تبریز، به دلیل ریزش آوار زیر چندین تن خاک گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

آخرین خبرهای ایران