ارسال

تجمع اعتراضی کارگران عسلویه


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" همزمان با حضور حسن روحانی در عسلویه، جمعی از کارگران پیمانکاری این منطقه با برپایی تجمع خواستار اقدام جدی هیئت دولت برای رفع شرایط تبعیض آمیز شغلی خود شدند.
کارگران این منطقه بالابودن ساعات کاری روزانه و فشار حجم کار را یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنفی منطقه عسلویه دانسته و می‌گویند: اینجا برای هر کارگر حداقل روز کاری معادل 12 ساعت است و چنین وضعیتی تقریبا در تمامی روزهای هر ماه کاری در حال تکرار است. به گفته این گروه از کارگران عسلویه، بیشتر این کارگران به کارهای سخت و طاقت فرسا مشغولند و در عمل کمتر شخصی وجود دارد که بتواند از مزایای مرخصی و تعطیلی استفاده کند. گفتنی است دستمزد دریافتی غالب کارگران منطقه عسلویه مبلغی نزدیک به دریافتی معمولی است که در کارگاه‌های معمولی بابت انجام کار مشابه پرداخت می‌شود. آنها در عین حال خواستار توجه بیشتر دولت به شرایط تعیین کننده امکانات رفاهی، اقامتی، خورد و خوراک، رفت و آمد و ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها و کمپ‌های اقامتی کارگران عسلویه شدند.

آخرین خبرهای ایران