ارسال

تجمع جمعی از جایگاه‌داران پمپ بنزین تهران


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

روز یکشنبه 27 فروردین ماه جمعی ازجایگاه‌داران پمپ بنزین در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در اعتراض به جمع کردن کارتهای سوخت توسط رژیم دست به تجمع زدند. به گفته معترضان کارگران پمپ بنزین ماهانه فقط 400 هزار تومان دستمزد می گرفتند و آنان با فروش کارت سوخت می توانستند به امرار معاش خانواده های خود کمک منند ولی اکنون با توجه به جمع کردن کارت سوخت هیچ کارگر شاغل در این جایگاهها توان تامین هزینه های زندگی را ندارد.

آخرین خبرهای ایران