ارسال

بلاتکلیفی دهها کارگر کارخانه روغن نباتی جهان


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

گزارشات منتشره از بلاتکلیفی دستکم ۸۰ نفر از کارگران اخراج شده کارخانه روغن نباتی جهان خبر می‌دهند. برپایه این گزارشات، این کارگران پیشتر در این کارخانه مشغول کار بودند که تقریبا از دو ماه پیش به همراه  ۸۰ کارگر دیگر از کار بیکار می‌شوند.
کارفرمای این کارخانه به بهانه عدم نیاز و کمبود مواد اولیه این 160 کارگر از ار کار اخراج کرده است.این کارگران قرار بود بعد از فراهم شدن شرایط کار و تامین مواد اولیه تولید دوباره به سرکار بازگردند، اما هنوز تعداد ۸۰ نفر بیکار و بلاتکلیف باقیمانده‌اند. لازم به یادآوری است که به غیر از این کارگران، تعداد ۶۰ کارگر که در پایان سال گذشته هنوز در استخدام کارخانه روغن نباتی جهان باقی‌مانده بودند، همگی آنها از یک هفته مانده به شروع سال جدید تا روز ۲۶ فروردین ماه در تعطیلات و مرخصی اجباری به سر می بردند.

آخرین خبرهای ایران