ارسال

جلوگیری از ورود کارگران داروگر به داخل کارخانه


2017-04-16- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۷

خبرگزاری حکومتی "ایلنا" از ممانعت کارفرمای کارخانه "داروگر" از ورود 27 نفر از کارگران رسمی و قرار دادی به محل کارشان خبر داد.
برپایه این گزارش ازصبح روز یکشنبه نزدیک به 27 کارگر شاغل در کارخانه داروگر علیرغم دارا بودن سابقه کاری بین 18 تا 26 سال، اجازه ورود به محل کارشان را پیدا نکرده و در نتیجه در محل ورودی کارخانه تجمع کردند. به گفته کارگران، این اخراج سازی ها در حالی اتفاق افتاده است که پیشتر کارفرما فعالیت کارخانه را از حدود دو هفته مانده به شروع سال جدید تا روز شنبه 26 فروردین ماه برای آنچه که انجام تعمیرات نامیده می‌شود، تعطیل اعلام  کرده بود  و تمامی کارگران از روز شنبه، اولین روز کاری خود در سال جدید را شروع کرده بودند. گفتنی است همه کارگران منع شده به دلیل داشتن شرایط سنی و سابقه‌ای نزدیک به بازنشستگی خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند.

آخرین خبرهای ایران