ارسال

انتقال محمود صالحی به بیمارستان تهران


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

محمود صالحی از فعالین برجسته جنبش کارگری ایران، پس از دیالیز در بیمارستان امیر اعلم، روز یکشنبه 27 فروردین ماه بدلیل بیماری قلبی در بیمارستان لواسانی تهران بستری شد و پس از آنژیو پلاسی و رفع گرفتگی یکی از رگهای قلبش به بخش سی سی یو منتقل شد.
قرار است محمود صالحی  بار دیگر در هفته آینده برای رفع گرفتگی یکی دیگر از رگهای قلبش در همین بیمارستان بستری و آنژیو پلاسی بشود. عصر روز یکشنبه پس از انتقال محمود به بخش سی سی یو، جمعی از کارگران و فعالین کارگری در تهران و دماوند با محمود صالحی ملاقات کردند. گفتنی است محمود صالحی فعال برجسته جنبش کارگری ایران پیشتر به دلیل مورد اذیت و آزار قرار گرفتن در زندان و اعتصاب غذاهای مکرر کلیه هایش را از دست داد و به بیماریهای متعددی از جمله بیماری قلبی دچار شد.

آخرین خبرهای ایران