ارسال

تداوم اعتصاب رانندگان سرویس مدارس آسارا


2017-04-08 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۹

به گزارش منتشره، از سه روز پیش تاکنون رانندگان تاکسی و سرویس مدارس منطقه آسارا استان البرز در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زده اند.
معترضان می گویند که مدیران مدارس و پیمانکاران از سال گذشته تاکنون دستمزدهایشان را پرداخت نکرده اند. به دنبال ادامه این تجمعات، مقامات آموزش و پرورش و شرکت تاکسی رانی البرز در جمع رانندگان معترض حاضر شده و وعده دادند که به مشکلات آنان رسیدگی کنند ولی معترضان اعلام کرده اند اعتمادی به وعده های دورغین این مقامات ندارند و تا پرداخت تمامی مطالباتشان دست از اعتصاب برنخواهند داشت.

آخرین خبرهای ایران