ارسال

تجمع مجدد بازنشستگان رنگین نخ سمنان


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

کارگران بازنشسته رنگین نخ سمنان صبح امروز دوشنبه برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند.
در ادامه اعتراضات روز گذشته کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان، امروز نیز این کارگران در اعتراض به بی‌توجهی نسبت به خواسته‌های برحق خود دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. کارگران بازنشسته رنگین نخ که تعداد آنان به ۴۹ نفر می رسد از شهریور ماه سال ۹۳  بازنشسته شده واز آن زمان تا کنون نتوانسته اند معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت خود را از کارفرما دریافت کنند.

آخرین خبرهای ایران