ارسال

اعتصاب رانندگان اتوبوس های درون شهری کرمانشاه


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

روز یکشنبه 27 فروردین ماه رانندگان اتوبوس های درون شهری کرمانشاه دست به اعتصاب زدند.
گزارشات از کرمانشاه حاکی است که اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی، وضعیت حمل و نقل این شهر را مختل کرد. این رانندگان دلایل اعتصاب و اعتراض خود را وضعیت نابسامان یارانه، مسافتهای طولانی و فرسوده و پرهزینه بودن بودن تعمیرات اتوبوس ها اعلام کردند. کار حمل و نقل مسافرین درون شهری کرمانشاه با اتوبوس به شماری از شرکت های خصوصی واگذار شده است.

آخرین خبرهای ایران