ارسال

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

صدها نفر از معلمان بازنشسته کشور با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم نسبت به حقوق و مزایای دریافتی‌شان که چندین مرتبه پایین‌تر از خط فقر است، اعتراض کردند
این چندمین بار در ماهها و هفته‌های جاری است که معلمان بازنشسته مقابل مجلس و نهادهای دولتی دیگر تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. معلمان بازنشسته همچنین خواستار پرداخت مطالبات مزدی از جمله پاداش پایان خدمت، اجرای صحیح همسان سازی مستمری‌ها و ارتقاء خدمات درمانی بیمه تکمیلی هستند.

آخرین خبرهای ایران