ارسال

تجمع اعتراضی مردم بوکان مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر


2017-04-01 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۲

گزارشات از بوکان حاکی است که جمعی از مردم به ویژه جوانان در اعتراض به وضعیت عمرانی این شهر، مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده و خواهاین پاسخگویی مسئولان شدند.
معترضان با سردادن شعارهایی خواستار استعفای شهردار شدند. گزارشات حاکی است که تعدادی از مسئولین شهرداری توسط معترضین خشمگین به داخل ساختمان شهردارى هُل داده شده و جمعیت حاضر به نشانه اعتراض اقدام به شکستن شیشه‌های ساختمان شهرداری کردند. تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی چون "شورای بی لیاقت، استعفا، استعفا" به سمت شورای شهر حرکت کردند. اعتراض به وضعیت عمران شهری در بوکان در حالیست که تنها سه ماه از آغاز به کار شهردار جدید می گذرد و دو ماه دیگر نیز انتخابات شورای شهر برگزار می شود.

آخرین خبرهای ایران