ارسال

وضعیت وخیم آرش صادقی در سایه محرومیت از خدمات پزشکی


2017-04-01 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۲

بنابه گزارشات، آرش صادقی زندان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنان در وضعیت وخیم جسمانی به سر می‌برد و از اعزام به بیمارستان محروم است.
به گزارش خبرگزاری "هرانا، ترشح برخی آنزیم ها باعث ناتوانی در هضم غذا این زندانی سیاسی شده و همینطور چسبندگی روده، شرایط او را بدتر کرده است. یکی از کلیه های وی تقریبا کارآیی خود را از دست داده و ناحیه قلب نیز دچار تحلیل رفتگی ماهیچه ها شده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی، فعال سابق دانشجوی و دانشجوی اخراجی دانشگاه طباطبایی تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشکیل گروه به اضافه حکم ۴ سال حبس تعلیقی مندرج در پرونده ۱۳۸۹ به ۱۹سال حبس تعزیری محکوم شد.

آخرین خبرهای ایران