ارسال

مرگ دو زندانی در زندان قزلحصار کرج


2017-04-02 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۳

ظرف یک هفته گذشته دو زندانی در واحد دو زندان قزلحصار کرج جان خود را از دست دادند.
بنابه گزارشات، یکی از زندانیان با نام "داریوش منصوری" علیرغم مراجعه به بهداری زندان به دلیل عدم تشخیص مشکل وی، ساعاتی بعد دچار ایست قلبی شده و درگذشت. یک زندانی دیگر نیز با نام "محمود ولی‌پور" بر اثر مصرف بیش از حد متادون درگذشت. بنابر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی یکی از امضاکنندگان آن است، محروم کردن زندانیان از درمان و مراقبت پزشکی به مثابه شکنجه و رفتاری ظالمانه، ضدانسانی و تحقیرآمیز است.

آخرین خبرهای ایران