ارسال

بیانیه در محکومیت احضار و بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی


2017-04-03 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۴

کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه ای، احضار و بازداشت فعالین کارگری و اجتماعی در سال جدید را محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی شد.
در این بیانیه تصریح شده است: «این دستگیری ها در آستانه سال نو همراه با تحمیل دستمزدهای چندین برابر کمتر از خط فقر به کارگران و زحمتکشان بیانگر همان بن بست بدون چاره ای است که مقامات گمان میکنند با ایجاد جو رعب و وحشت میتوان از اعتراضات کارگران و زحمتکشان جلوگیری کرد. بار دیگر هشدار میدهیم که این بگیرو ببندها نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر این سیستم ضدکارگری را حل نخواهد کرد، بلکه اعتراضات هر روزه کارگران و زحمتکشان را گسترده تر خواهد کرد.»

آخرین خبرهای ایران