ارسال

اعتراض کارگران پیمانکاری صنعت نفت


2017-04-17- | ۱۳۹۶-۰۱-۲۸

همزمان با سفر وزیر نفت به پارس جنوبی، کارگران پیمانکاری صنعت نفت در واکنش به تبعیض و عدم همسان سازی حقوق و تبدیل وضعیت شغلی شان دست به اعتراض زدند.
این کارگران ضمن اعتراض به تبعیض در وزارت نفت، می گویند، علیرغم شرایط سخت و کار طولانی، کمتر از نیروهای رسمی حقوق دریافت می کنند. گفتنی است، روز یکشنبه 27 فروردین ماه نیز همزمان با حضور حسن روحانی در عسلویه، جمعی از کارگران پیمانکاری این منطقه دست به اعتراض زده و خواستار رفع شرایط تبعیض آمیز شغلی و بالا بردن سطح ایمنی و بهداشتی کارگاهها و کمپ های اقامتی کارگران شدند

آخرین خبرهای ایران