ارسال


2017-04-03 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۴

با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و در اسفندماه گذشته نیز بیش از ۲۰ تن در شهرهای مختلف اعدام شدند.
بنابه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال 2016 میلادی، دستکم ۵۳۰ تن در ایران اعدام شدند. علیرغم کاهش اعدام ها نسبت به سال 2015، ایران همچنان بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بیشتر اعدام شدگان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به این حکم محکوم شده اند. بنابه گزارشات، در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند.

آخرین خبرهای ایران