ارسال

تجمع اعتراضی کارگران فصلی نیشکر میان آب


2017-04-03 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۴

در نخستین روزهای کاری بعد از خاتمه تعطیلات نوروزی سال۹۶، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر «میان آب» در شهرستان شوش با برپایی تجمع اعتراضی، خواستار بهبود وضعیت استخدامی و تثبیت موقعیت شغلی خود شدند.
این کارگران که تعدادشان به 200 نفر می رسد، از سالهای گذشته تاکنون به صورت روزمزد و فصلی در مزارع نیشکر مجتمع کشت ‌و صنعت میان آب مشغول به کار هستند. معترضان می گویند، قرارداد کاری هرکدام از آنها در طول یک سال کاری، به صورت منقطع در دو نوبت سه ماهه تمدید می‌شود و در عمل هرکدام از آنها حدود نیمی از سال به عنوان کارگر فصلی و روز مزد بخش کشاورزی این مجتمع مشغول به کارند.

آخرین خبرهای ایران