ارسال

انتقادات از افزایش حکم اعدام در ایران


2017-04-03 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۴

دو سازمان مدافع حقوق بشر، از کشورهای اروپایی که با ایران در ارتباط هستند، خواسته اند که بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام فشار بیاورند.
سازمان حقوق بشر در ایران و سازمان بین المللی موسوم به «علیه اعدام متحد شویم» در گزارش سالانه خود در باره احکام اعدام در ایران، از کشورهای اتحادیه اروپا که با ایران گفت و گو می کنند، خواستند تا برای توقف اجرا در احکام اعدام بر ایران فشار بیاورند. طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «علیه اعدام متحد شویم»، دستکم ۱۴۰ نفر در ایران در دو ماه اول سال ۲۰۱۷ اعدام شدند. بر پایه این گزارش، بررسی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که به زودی به اتمام می رسد نشان می دهد که شمار اعدام ها در این دوره، نسبت به هر دو دوره ریاست جمهوری پیشین در ایران به مراتب بالاتر بوده است.

آخرین خبرهای ایران