ارسال

تجمع کارگران کارخانه چوفا


2017-04-04 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۵

به گزارش منتشره، روز دوشنبه 14 فروردین ماه ، جمعی از کارگران کارخانه چوب و فلز اردکان دراعتراض به تعطیلی کارخانه و بیکاری خود دست به تجمع زدند.
این کارگران که دارای سه ماه دستمزد معوقه و می باشند در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و همچنین تعطیلی کارخانه و بیکاری خود مقابل فرمانداری رژیم در اردکان تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار و پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران معترض می گویند حدود سه ماه است که کارفرما به بهانه های واهی به آنها حقوق نداده و حتی عیدی امسال را نیز به آنان پرداخت نکرده است.

آخرین خبرهای ایران