ارسال

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان


2017-04-04 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۵

به گزارش منتشره، صبح روز سه شنبه 15 فروردین ماه جمعی از کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
این کارگران که شمار آنها ۴۷۰ نفر است در خصوص معوقات مزدی خود یاد آور شدند: هنوز دستمزد بهمن، اسفند ماه سال گذشته، برخی مزایای رفاهی و ۲ ماه پاداشهای نوسازی را دریافت نکرده‌اند. آنان افزودند کارفرما به بهانه کمبود منابع مالی از پرداخت معوقات آنان خودداری می ورزد. گفتنی است در جریان این تجمع کارفرما وعده داده که تا پایان 25 خرداد ماه سالجاری تمامی معوقات آنان راپرداخت کند ولی کارگران می گویند به وعده و وعیدهای کارفرما اعتماد ندارند.

آخرین خبرهای ایران