ارسال

عدم پرداخت دستمزد کارگران دو واحد تولیدی


2017-04-04 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۵

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" کارگران دو کارخانه "تولی پرس و بسته بندی البرز" علیرغم دارا بودن چندین ماه دستمزد معوقه به مرخصی اجباری فرستاده شده اند.
برپایه این گزارش، 580 کارگری که در دو کارخانه تولی پرس و بسته بندی البرز مشغول کارند سال 96 را با 10 روز مرخصی اجباری آغاز کرده‌اند. بیمه کارگران این دو کارخانه در سال گذشته حدود ۵ ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. کارگران این دوکارخانه اعلام کرده اند، یک روز مانده به شروع سال جاری مطلع شدند که اولین روز کاری آنها در سال ۹۶ از روز چهاردهم فروردین آغاز خواهد شد اما روزدوشنبه که طبق اطلاع قبلی کارفرما به محل کارشان مراجعه می‌کنند متوجه می شوند که تعطیلی آنها تا روز ۱۹ فروردین تمدید شده است.

آخرین خبرهای ایران