ارسال

اخراج شماری دیگر از کارگران قند یاسوج


2017-04-04 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۵

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" در اوایل روزهای سالجاری کارفرمای کارخانه قند یاسوج هفت کارگر قراردادی این کارخانه را از کار اخراج نمود.
هفت نفر از کارگران این کارخانه علیرغم دارا بودن سابقه کاری 25 سال به بالا، به دلیل آنچه از سوی کارفرما "عدم نیاز" عنوان شده است، جهت تصفیه و اخراج به واحد اداری این کارخانه معرفی شدند.

آخرین خبرهای ایران