ارسال

تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی قو


2017-04-04 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۵

به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایلنا" صبح روز سه شنبه جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.
این کارگران که تعداد آنان حدود 100 نفر بود در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماههای بهمن، اسفند، و عیدی سال ۹۵ خود در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند. این کارگران روز دوشنبه نیز تجمعی ۱۰۰ نفره در محوطه کارخانه برگزار کردند، و یادآور شدند تنها خواستار پرداخت کامل مطالبات خود هستند. گفتنی است کارگران روغن نباتی قو پیش از این در اسفند ماه سال ۹۵ تجمعی اعتراضی مقابل دفتر سهام دار عمده این کارخانه برگزار کرده بودند ولی با بی اعتنایی مقامات کارخانه روبه رو شده بودند.

آخرین خبرهای ایران