ارسال

تجمع کارگران اخراجی دانشگاه جندی شاپور به همراه خانواده هایشان


2017-04-05 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۶

دهها تن از کارگران اخراجی خدمات و فضای سبز دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در اعتراض به بیکار شدنشان مقابل فرمانداری رژیم تجمع کرده و خواستار بازگشت به کارشان شدند.
این کارگران که تیرماه سال گذشته از سوی پیمانکار دانشگاه جندی شاپور اخراج شدند، می گویند، هرکدام از آنان بین 10 تا 17 سال سابقه کار دارند. گفتنی است این کارگران در 17 بهمن ماه 95 نیز با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کارشان شده بودند.

آخرین خبرهای ایران