ارسال

اعتصاب رانندگان سوخت رسان اصفهان


2017-04-05 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۶

روز سه شنبه 15 فروردین ماه جمعی از رانندگان سوخت ‌رسان اصفهان در اعتراض به طرح برندسازی جایگاه های سوخت و کاهش ۵۰ درصدی دستمزدشان دست به اعتصاب زدند.
رانندگان معترض می گویند، توزیع ناعادلانه بار و کسر حقوق از پیامدهای واگذاری شرکت حمل مواد سوختی به بخش خصوصی است که متصدیان آن بازنشستگان پالایشگاه هستند. پیشتر رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با بیان اینکه شرکت‌های کاغذی با نقش دلالی در طرح "برند سازی" به دنبال این هستند که مدیریت جایگاه‌های سوخت را در دست بگیرند، اذعان کرده بود، این طرح رانت و فساد مالی فراوانی را به همراه دارد.

آخرین خبرهای ایران