ارسال

ادامه بلاتکلیفی شغلی و معیشتی کارگران کارخانه بلورک البرز


2017-04-05 | ۱۳۹۶-۰۱-۱۶

گزارشات از عدم پرداخت عیدی و 6 ماه معوقات مزدی بیش از 110 کارگر کارخانه بلورک البرز در استان قزوین حکایت دارند.
کارگران کارخانه بلورک البرز که در زمینه تولید شیشه اتومبیل فعالیت دارند، می گویند، از شهریور ماه گذشته، بجز مبالغ کمی که به صورت الحساب گرفته‌، دیگر دستمزدی دریافت نکرده‌اند و عیدیشان نیز پرداخت نشده است. همچنین تا امروز که 16 روز از سال 96 می گذرد هیچ خبری از بازگشایی کارخانه و پرداخت معوقات مزدی کارگران نیست.

آخرین خبرهای ایران