ارسال

برگزاری باشکوه مراسم روز جهانی کارگر در مقر مرکزی کومه له


2017-05-01 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۱

بنابه گزارش دریافتی از سوی کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه، روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه مراسم باشکوهی با حضور جمع وسیعی از مهمانان، نمایندگان احزاب، سازمان ها و نمایندگان نهادی مردمی و پیشمرگان کومه له و خانواده هایشان در مقر مرکزی کومه له در روستای "زرگویز بزرگ" از توابع شهر سلیمانیه برگزار گردید.
مراسم با خوش آمدگویی مجریان برنامه "دلنیا رحیمی و کیوان احمدی" آغاز شد. سپس مراسم با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر توسط گروه سرود "بانگه واز" کومه له ادامه یافت. در ادامه یک دقیقه سکوت به یاد همه کارگران جانباخته و مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام و سکوت با قطعه شعری شکسته شد. در ادامه رفیق "خسرو بوکانی" از اعضای کمیته مرکزی کومه له و حزب کمونیست ایران سخنانی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی همبستگی طبقه کارگر تقدیم حضار نمود. رفیق خسرو بوکانی در سخنان خود ضمن اشاره به وضعیت فلاکتبار کارگران تحت نظام سرمایه داری، به مبارزات و اعتراضات وسیع کارگری برای احقاق حقوشان پرداخت. وی همچنین به وضعیت کنونی مبارزات و جنبش کارگری در ایران اشاره کرد و بر لزوم تشکل و تحزب یابی کمونیستی کارگران تاکید کرد. سپس هنرمند مبارز "نجم محمد" سرودی به مناسبت این روز اجرا کرد. در ادامه گروه سرود "بانگه وا" کومه له سرود به ری به یان" (سحرگاه) را اجرا کرد که با استقبال گرم حاضرین روبرو شد. سپس لیست اسامی پیامهایی که به مناسبت اول ماه به دست مجریان برنامه رسیده بود، قرائت گردید. در ادامه "خانقینی" هنرمند نیز چندین ترانه اجرا کرد. بخش پایان مراسم با شادی و رقص جمعی حاضرین تا پاسی از بعداظهر ادامه یافت. مراسم در میان شور و شوق شرکت کنندگان و بدرقه مهمانان توسط پیشمرگان کومه له پایان یافت.

آخرین خبرهای ایران