ارسال

برگزاری تجمع مستقل کارگران مقابل مجلس به مناسبت روز جهانی کارگر


2017-05-01 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۱

برغم فشار، تهدید و احضار فعالین کارگری برای ممانعت از برگزاری مراسم های مستقل، امروز دوشنبه 11 اردیبهشت مصادف با اول ماه مه روز جهانی کارگر، جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری تجمع مستقل خود را مقابل مجلس رژیم برگزار کردند.
گزارشات حاکی است که نیروهای انتظامی رژیم با هدف ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل مجلس مستقر شده و با برخی از تجمع کنندگان درگیر شدند. گزارشات حاکی است که در جریان این تجمع واله زمانی، فعال کارگری از سوی ماموران رژیم بازداشت شد. با این وجود کارگران و فعالین کارگری ضمن راهپیمایی با شکوه به طرف ورودی مترو بهارستان و سر دادن شعار و حمل پلاکاردهایی در رابطه با افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت، آزادی کارگران و فعالین زندان، آزادی ایجاد تشکل های مستقل کارگری، روز جهانی کارگر را برگزار کردند. در ادامه قطعنامه کارگران به مناسبت این روز قرائت گردید.

آخرین خبرهای ایران