ارسال

فعالیت تبلیغی به مناسبت روز جهانی کارگر در سقز


2017-05-01 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۱

جمعی از کارگران و فعالین کارگری در شهر سقز به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر اقدام به فعالیت تبلیغی و پخش تراکت در مراکز کارگری و در سطح شهر کردند.
جمعی از کارگران و فعالین شهر سقز با پخش تراکت و اعلامیه در بیشتر مراکز کارگری این شهر، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. این فعالین همچنین در بخش وسیعی از شهر از جمله "خیابان فخر رازی، میدان کارگر، میدان میره ده، خیابان ساحلی، چهارراه عدنانی، کوچه های خیابان سعدی، خیابان حافظ و کوچه های آن، میدان شهدا، خیابان 22 بهمن، خیابان رودکی، تپه حاجی آّباد، کوچه های مسجد دارالصفا، خیابان معلم و چهارراه آزادی اقدام به فعالیت تبلیغی نموده و تراکت هایی با مضمون "گرامی باد روز جهانی کارگر"، کارگران جهان متحد شوید، پیش به سوی تشکل های مستقل کارگری" پخش کردند. در همین راستا جمعی از کارگران و فعالین کارگری نیز در کوچه و محلات شهر با تجمع و پخش شیرینی، اول ماه مه را گرامی داشتند.

آخرین خبرهای ایران