ارسال

تجمع اعتراضی کارگران قرارداد موقت جایگاه های سوخت


2017-05-01 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۱

جمعی از کارگران قرارداد موقت جایگاه های سوخت، در اعتراض به خصوصی سازی مقابل وزارت نفت رژیم تجمع کردند.
این کارگران که پس از خصوصی‌سازی و واگذاری جایگاه‌های سوخت به بخش خصوصی، بیکار شده اند می‌گویند، سالها سابقه کار و تخصص دارند ولی با واگذاری جایگاه‌های سوخت به شرکت های خصوصی، بیکار شده‌اند.

آخرین خبرهای ایران