ارسال

برگزاری مانور گردان های بسیج علیه اغتشاشات کارگری


2017-05-01 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۱

«گردان‌های بیت المقدس» بسیج سپاه پاسداران مانوری با هدف آمادگی برای مقابله با تظاهرات و اعتراضات خیابانی برگزار کردند.
بسیجیان در این مانور که مانور«ضداغتشاش و آشوب خیابانی» نام گرفته بود، به منظور بازسازی تظاهرات‌های کارگری و توده‌ای، پلاکاردهایی حاوی شعارهای صنفی و کارگری حمل می‌کردند. بنابه گزارشات، این مانور پیش از اول ماه مه(۱۱ اردیبهشت) برگزار شده است. «گردان‌های بیت المقدس» گردان‌های وابسته به بسج سپاه پاسداران هستند و یکی از وظایف آنان «مقابله با حوادث غیرمترقبه» اعلام شده است. رژیم هر ساله به منظور ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش اعتراضات به ویژه اعتراضات کارگری، مانورهایی را از این قبیل ترتیب می دهد.

آخرین خبرهای ایران