ارسال

برگزاری اول ماه مه مقابل مجلس رژیم


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

صبح روز دوشنبه جمعی از کارگران علیرغم ممانعت شدید نیروهای انتظامی موفق به تجمع در مقابل مجلس و بر پایی مراسم مستقل روز جهانی کارگر شدند.
در این تجمع که از ساعت ده صبح برگزار شد نیروهای انتظامی مستقر در محل با اعلام اینکه مجلس تعطیل است اعلام کردند اجازه بر پائی مراسم را نخواهند داد اما کارگران شرکت کننده در مراسم با باز کردن بنرهایی در رابطه با گرامیداشت روز جهانی کارگر و تصاویر "اسماعیل عبدی و بهنام ابراهیم زاده" اقدام به برگزاری مراسم نمودند که با عکس العمل ماموران برای جمع کردن بنرها و پلاکاردها مواجه شدند. در ادامه این کشمکش و در حالی که کارگران بیشتری به تجمع می پیوستند، قطعنامه تشکلهای کارگری توسط "شاپور احسانی راد و ناهید خداجو" قرائت گردید. این مراسم با کف زدن و دادن شعارهای "زنده باد اول ماه مه، روز کارگر روز ماست، خیابان از آن ماست" پایان گرفت و کارگران شرکت کننده در حالی که در محاصره نیروهای انتظامی بودند اقدام به راهپیمائی به سوی مترو بهارستان و سر دادن شعار کردند و در پایان بار دیگر با ایستادن در مقابل مترو و سر دادن شعارهای مختلف به مراسم خود پایان دادند. گفتنی است در جریان این مراسم فعال کارگری و عضو سندیکای نقاشان البرز "واله زمانی" توسط ماموران بازداشت شد.

آخرین خبرهای ایران