ارسال

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در پایانه آزادی شرکت واحد


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

به گزارش منشتره، روز دوشنبه ی11 اردیبهشت اردیبهشت ماه، مراسم روز جهانی کارگر توسط تعدادی از رانندگان و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از ساعت 12 در پایانه آزادی برگزار شد.
در جریان این مراسم مامورین لباس شخصی و نیروهای انتظامی از برگزاری این مراسم ممانعت میکردند اما با هوشیاری و همکاری رانندگان این مراسم در شرایط سخت پلیسی ـ امنیتی برگزار شد در جریان این مراسم رانندگان با دادن چند هدیه به شرکت کنندگان این روز را گرامیداشتند. گفتنی است در طور مراسم عوامل لباس شخصی رژیم چندین بار به کارگران حمله ور شدند، ولی کارگران بی توجه به آنان، مراسم خو را ادامه دادند.

آخرین خبرهای ایران