ارسال

تجمع اعتراضی کارگران سراسر کشور همزمان با روز جهانی کارگر


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

به گزارش منتشره، همزمان با روز جهانی کارگر شماری از کارگران واحدهای تولیدی در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند.
برپایه گزارشات منتشره، کارگران اخراجی طرح توسعه حوزه گازی "تنگ بیجار" در اعتراض به عدم تحقق وعدهای مقامات در خصوص پرداخت مطالبات آنان مقابل استانداری ایلام تجمع کردند. کارگران اخراجی کارخانه قند ممسنی نیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل استانداری فارس دست به تجمع زدند. کارگران معدن کرومیت اسفند قه نیز مقابل ساختمان اداره کل بازرسی استان کرمان تجمع کرده و خواستار مطالبات معوقه خود شدند. همچنین شماری از کارگران ذوب آهان اصفهان نیز برای چندمین بار طی هتفه جای همزمان بار روز جهانی کارگر دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار احقاق حقوق خود شدند.

آخرین خبرهای ایران