ارسال

برگزاری مراسم اول ماه مه در سقز


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

به گزارش رسیده روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه صدها نفراز زنان و مردان کارگر و آزادیخواه شهر سقز از ساعت 7 بعدازظهر به مناسبت گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر به صورت راهپیمایی از میدان آزادی شهر به سوی میدان "هه لو" حرکت کردند.
گزارش مزبور می افزاید، در جریان این راهپیمایی نیروهای انتظامی و لباس شخصی به سوی فعال کارگری "محمود صالحی" یورش برده و ضمن تذکر به وی از او خواستند که به راهپیمایی و برگزاری مراسم پایان دهد، در غیر اینصورت باز داشت خواهد شد. محمود صالحی بدون توجه به اخطار آنها به راهپیمایی ادامه داده تا اینکه 5 نفر از ماموران به وی حمله کرده و با زور قصد داشتند نامبرده را با خود ببرند، ولی در نتیجه اعتراض و دخالت زنان و مردان شرکت کننده در راهپیمایی، تلاش ماموران برای بازداشت محمود صالحی بی نتیجه ماند. زنان و مردان مبارز پس از آزادی محمود صالحی به راهپیمایی خود به طرف میدان هه لو ادامه دادند. بعد از تجمع در میدان هه لو بدون توجه به تهدیدات ماموران به مدت نیم ساعت مراسم اول ماه مه را برگزار کردند.

آخرین خبرهای ایران