ارسال

ایجاد فضای امنیتی شدید در روز اول ماه مه در سنندج


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

بنا به گزارش رسیده، از ساعت های اولیه روز دوشنبه 11 اردیبهشت ما، روز جهانی کارگر، فضای عمومی سطح شهر سنندج به شدت نظامی شده بود.
رژیم از ترس برگزاری مراسم های کارگری مستقل و غیر دولتی، تمام مراکز اصلی شهر، خیابانها، میدانهای شهر، جلوی عابر بانکها، جلوی پاساژها و مکانهایی که احتمال برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کاگر وجود داشت از جمله " خیابان سیروس، فردوسی، ششم بهمن، میدان اقبال، ناصر خسرو، پاساژ آشنا، خیابان شاپور و بازارچه فریدونی" نیروهای مسلح و افراد گارد ویژه و ماموران لباس شخصی را مستقر کرده بود. گفتنی است در چند مکان که فعالین کارگری در صدد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر بودند، به دلیل وجود فضای امنیتی و نظامی شدید و حضور گسترده نیروهای امنیتی، از برگزاری این مراسم جلوگیری به عمل آوردند. گزارش رسیده اولیه حاکی است که کارگران سنندج علیرغم همه این تلاشهای رژیم، مراسم روز جهانی خود را برگزاری کردند.

آخرین خبرهای ایران