ارسال

تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا صبح روز دوشنبه حدود 200 نفر از اپراتورهای پست های فشار قوی برق مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تجمع کردند.
این تجمع از ساعت ده صبح مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شده‌است. خواسته تجمع‌کنندگان، تغییر وضعیت و تصویب طرح "کارگر دائم" توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. گفتنی است اپراتورهای پست های فشار قوی برق بارها پیش از این نیز به تهران آمده و مقابل نهادهای مربوطه تجمع برگزار کرده بودند ولی تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده اند.

آخرین خبرهای ایران