ارسال

تجمع دانشجویان علوم تغذیه مقابل وزارت بهداشت


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

روز دوشنبه ،جمعی از دانشجویان و اساتید علوم تغذیه کشور در اعتراض به اجرایی شدن آیین‌نامه دوره تخصصی "ام دی ـ پی اچ دی" مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده اند.
در سال 1389 آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه دوره "ام دی ـ پی اچ دی" به تصویب رسیده است که دانشجویان سال آخر پزشکی عمومی می توانند بدون شرکت در آزمون"پی اچ دی" و تنها بر اساس داشتن معدل حداقل 16 و انجام یک مصاحبه وارد دوره "پی اچ دی" رشته های علوم پایه از جمله علوم تغذیه شوند. مطابق با این آیین نامه دانشجویان رشته پزشکی که تنها در طول دوره تحصیل خود 2 واحد تغذیه می گذارانند می توانند بدون شرکت در آزمون، مستقیماوارد دوره دکترای تخصصی تغذیه شوند درحالیکه دانشجویان دارای کارشناسی ارشد تغذیه که حداقل 6 سال در مجموع دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تغذیه خود واحدهای تخصصی متعددی را در زمینه تغذیه گذرانده اند بایستی در آزمون دوره پی اچ دی که تعیین کننده صلاحیت علمی لازم برای ورود به مقطع بالاتر است شرکت نمایند که همین مسئله باعث تجمع چندین باره دانشجویان علوم تغذیه شده است.

آخرین خبرهای ایران