ارسال

آزادی فعال کارگری بهنام ابراهیم زاده


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

به گزارش "اتحادیه آزاد کارگران ایران" روز دوشنبه "بهنام ابراهیم زاده" در میان استقبال خانواده و جمعی دوستان و فعالین کارگری از زندان آزاد شد.
بهنام ابراهیم زاده پس از تحمل حدود هفت سال حبس در حالیکه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به استقبالش رفته بودند از زندان آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت فراوان از آزادی بهنام ابراهیم زاده، رهایی وی از زندان را به خانواده مقاوم او و جنبش کارگری ایران شادباش میگوید و خواستار ازادی فوری وبی قید و شرط اسماعیل عبدی و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین کارگری و مدنی می باشد. گفتنی است اسماعیل عبدی روز سه شنبه سومین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت و با توجه به لطمات جسمانی که در اعتصاب غذای سال گذشته متحمل شده است در شرایط سختی قرار دارد و باید بدون درنگ آزاد گردد.

آخرین خبرهای ایران