ارسال

تجمع اعتراضی فرهنگیان در تهران


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

به گزارش منتشره، روز سه شنبه، جمعی از فرهنگیان، در حمایت از اعتصاب غذای معلم دربند "اسماعیل عبدی" دست به تجمع اعتراضی زدند.
در این تجمع که مقابل مجلس رژیم برگزاری شد، معترضان خواستار آزادی اسماعیل عبدی و تمامی زندانیان سیاسی شدند. به دنبال این تجمع مأموران نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی، مانع تجمع فرهنگیان شدند، ولی آنان بی توجه به تهدید ماموران، در یکی از پارکهای نزدیک بهارستان تجمع خود را ادامه دادند.

آخرین خبرهای ایران