ارسال

اعتصاب و اعتراض کارگران فرش پارس


2017-05-02 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۲

بنا‌ به گزارش منتشره، شماری از کارگران "فرش پارس واقع در شهرک صنعتی البرز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.
گزارش مزبور می افزاید، این کارگران از صبح روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه و عیدی سالهای 94 و 95 خود دست از کار کشیده و اقدام به برپایی تجمع نمودند. کارگران معترض همچنین اعلام کردند، اجازه برپایی تجمع در روز اول ماه مه به آنان داده نشده و آنان تهدید به اخراج در صورت برگزاری تجمع در این روز شده اند. آنان همچنین افزودند تا رسیدن به خواسته های خود سرکارهای خود بازنخواهند گشت.

آخرین خبرهای ایران